1080 Motion

Arenaskylt till 1080 Motion

Som sponsor vill man ju synas.

Med en 10 meter lång skylt är det just det man gör, syns alltså.

Idrottsreklam för hall i Västerås för 1080 Motion