grafisk profil

Grafisk profil

En grafisk profil kan vara väldigt enkel och grundläggande, som den du får med när du beställer en ny logotyp av Pivemo. Den kan också vara väldigt omfattande och innehålla allt som dit varumärke står för. För ett mindre företag som planerar att annonsera lite i tryck och på webben räcker det oftast med en profil som tillåter ganska stort svängrum. Vad som är viktigt är att den innehåller tillräckligt mycket information för att det ska vara lätt för dig eller en byrå att ta fram marknadsmaterial snabbt och kostnadseffektivt. Kontakta mig så ska jag ge dig en kostnadsuppskattning för en grafisk profil som innehåller det ditt företag behöver.

Att tänka på när man vill ha en grafisk profil

Den första frågan är väll varför? Varför behöver mitt företag en grafisk profil? På den frågan finns det såklart massor av svar, jag tänkte ge några möjliga svar.

Förenkling

Den i min mening kanske största vinningen med en grafisk profil är att allt material man behöver blir enklare att ta fram. Det kan handla om visitkort, presentationer, annonser, en förpackning eller en webbsida. Vad det än är så blir det enklare och snabbare att formge om man har tydliga riktlinjer att förhålla sig till. Att man har tänkt efter, före…

Enhetlighet

Att varumärket presenteras enhetligt, oavsett medie är otroligt viktigt. Det underlättar för dina nuvarande och potentiella kunder att komma ihåg dig. Man kanske tycker att företaget är så litet att det inte behöver en grafisk profil, jag vill hävda att det är precis tvärt om. När du är liten, kanske nystartad, kommer du ha stor hjälp av att snabbt och enkelt kunna ta fram enhetlig reklam.

Uppfattning

Oavsett vad ditt företag sysslar med är det viktigt hur ditt varumärke uppfattas. Genom att ta fram en grafisk profil kan man se till att man “laddar” varumärket med det man vill att kunden ska uppfatta. Det kan kan man göra genom medvetna val av färg och grafiska element. Men viktigast när det gäller uppfattning är hur man uttrycker sig. Har man en professionell framtoning kommer man uppfattas professionell och seriös.

Vad ingår i en grafisk profil?

Även här finns det många svar. En grafisk profil har som syfte att vara riktlinjer för hur varumärket uppfattas över en längre tid. Det betyder dock inte att det är att “statiskt” dokument. Att det aldrig kommer förändras. Om man aktivt använder sin profil kommer det vara ett levande dokument där “regler” läggs till eller ändras.

Vad jag tycker att en grafisk profil som minst ska innehålla är regler för:

  • Logotypen
  • Färgerna
  • Typsnitten

Logotypen

Reglerna runt logotypen brukar typiskt vara vilka färger den får innehålla och hur den får placeras. Eftersom logotypen ofta är nära sammankopplad med färgerna är det inte ovanligt att den i grund styr färgpaletten. Placeringen handlar om mer än vart på en yta den ska vara, det handlar lika mycket om hur nära andra delar av layouten den är, hur mycket “luft” den behöver.

Det kan också vara relevant att visa vad man inte för göra med logotypen. Till exempel vilken bakgrund den inte får ligga på, att den inte får göras i andra proportioner eller att den inte får ligga i en vinkel.

Färgerna

Att ha en tydlig färgpalett med matchade färger som man fritt får välja från kan vara extremt hjälpsamt och tidsbesparande. Färger är dessutom väldigt profilerande, att konsekvent använda samma färger i sin marknadsföring gör att man skapar en koppling mellan fägen och varumärket. Valet av profilfärg kan också sätta tonen för hur varumärket uppfattas. Vill du till exempel uppfattas “elegant” kan det vara ett bra val med nedtonade färger, skrikigt är sällan elegant. Är målet däremot att se prisvärd ut eller rent av “billig” kan det vara läge att ta fram de klara tonerna.

Typsnitten

Även typsnitten hjälper till med hur varumärket uppfattas. Vill man ha en lite “rolig” framtoning kanske man inte ska välja Helvetica eller Bodoni, typsnitt som annars uppfattas som formella eller rent av eleganta. Kostnader för licenserna av typsnitt spelar ju också in. Med åren har det växt fram en uppsjö av kvalitativa typsnitt som är gratis, om man inte har ett specifikt typsnitt i åtanke brukar jag rekommendera att man börjar med någon av dessa.

Vad kan den mer innehålla?

Utöver logotyp, färger och typsnitt kan det vara en bra ide att ha en “do´s and dont´s”. Eller så kallar vi det en stilguide, i den guiden ger man exempel på hur olika typer av material kan se ut. Hur en banner ska se ut eller hur dekalerna på bilen ska se ut. Här kan det också vara läge att visa hur det inte får se ut.

Tonalitet

Om företaget är lite större och kanske gör mycket reklam kan det vara läge att tänka på tonaliteten, alltså hur man skriver texterna så att framtoning känns igen, även när texterna handlar om olika saker. I samband med det är det en god ide att göra en lista över “godkända” ord eller hur man skriver vissa ord. Som exempel kan vi ta att man som återförsäljare för IT-produkter väljer att alltid skriva just förkortningen “IT” med stor bokstäver.

Grafiska element

Nej, jag pratar såklart inte om element, alltså sånna som blir varma. Även om jag kan få en varm känsla i kroppen när jag ser snygga, välanvända grafiska element är det inte värmeelement jag pratar om. Grafiska element kan vara ikoner, enstaka bokstäver eller något så enkelt som en linje. Att till exempel göra en lista över godkända ikoner tycker jag är en väldigt bra ide. Då minimerar man risken att det helt plötsligt hastas fram en ikon som kanske blir svår att tyda eller som i värsta fall tolkas som något helt annat.

Mallar

Om man gillar att vara riktigt förutseende tycker jag att man ska ta fram mallar för de vanligaste typerna av material man brukar skapa. Gör du till exempel ofta reklam i sociala medier, skapa mallar för de medier du ofta använder. Gör du produktblad, då ser du till att ha mallar för det. Oavsett om du skapar materialet själv, låter en byrå eller frilansare göra det så kommer det vara en enorm tidsbesparing.

Personas

Har du en god ide om hur dina kunder ser ut så kan det vara smart att ta fram personas. Så vad är pesonas? Jo, det är fiktiva personer som får representera dina olika kundgrupper. Poängen med detta är att skapa rätt budskap för rätt kundtyp. Beroende på vad kunden har för uppgift inom företaget den representerar är det en bra ide att rikta både budskap och innehåll i en kampanj. Köpmönstret kommer att vara olika om kunden är slutanvändare eller inköpare. En inköpare tenderar att vara mer strategisk medan slutanvändaren kan vara spontan och impulsiv. Inköparen köper fler av samma, slutanvändaren köper av ett omedelbart behov eller för att test. Det här ju såklart generaliserande och kanske inte alls gäller för dina kunder, det vet man ju såklart inte för än man har tagit reda på det.

Som sagt, tänk efter före

Om du representerar ett lite större företag så försök att “spå” in i framtiden och föreställ dig vilka behov som kan uppkomma framöver, för även om en grafisk profil bör vara ett levande dokument så är det aldrig en bra ide att stressa fram nya riktlinjer. Risken är då att man inför riktlinjer som i längden blir svåra att följa och som i värsta fall kan vara kontraproduktivt för varumärkets utveckling.

Vill du ha hjälp med din grafiska profil?

Kontakta mig så går vi igenom vilka behov du har.